بانک مقالات و پایان نامه ها

نقد و بررسی متون پایان نامه ها به صورت تخصصی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

سمینار ارزیابی و ممیزی عملکرد حلقه های کنترلی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – کنترل

عنوان:

ارزیابی و ممیزی عملکرد حلقه های کنترلی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

بسیاری از حلقه های کنترلی در صنایع مختلف از عملکرد ضعیفی برخوردار می باشند. علل این پدیده شامل عیوب سنسورها، حالت چسبندگی در شیرهای کنترل و یا تنظیم نادرست کنترل کننده ها می باشد. وقوع عیب در سنسور موجب عدم دقت اطلاعات و در نتیجه قضاوت و تصمیم گیری نادرست کنترل کننده از وضعیت عملکرد واقعی را به دنبال دارد. از طرف دیگر اکثر حلقه های کنترلی به دلایل عدم قطعیت های موجود به صورت محافظه کارانه تنظیم شده که این امر موجب پاسخ کند به ورودی های اغتشاشی و تغییرات شدید و طولانی در مواقع تغییر نقطه کار می شود.

در این پروژه ابتدا عوامل تأثیرگذار بر عملکرد سیستم های کنترلی مورد بررسی قرار گرفته و سپس معیارهای ارزیابی عملکرد آنها در محیط های موجود در واحدهای صنعتی ارائه شده است. در نهایت شبیه سازی و ارزیابی عملکرد سیستم های کنترلی با استفاده از نرم افزارهای تخصصی Hysys و Matlab انجام شده. این تحقیق گامی بزرگ در راستای آماده سازی نرم افزاری جامع که نیاز صنعت ایران را جهت ارزیابی عملکرد سیستم های کنترلی در مقیاس حرفه ای برطرف نمایید، می باشد.

مقدمه:

مهمترین بخش های سیستم کنترلی را حلقه های کنترلی تشکیل می دهند. نقش حلقه های کنترلی در صنایع فرآیندی تنظیم متغیر خروجی پروسه (process variable) به مقدار خروجی مطلوب (set point) در حضور اغتشاشات و نوسانات می باشد. مقدار خروجی مطلوب مقداری است که فرآیند بیشترین بازده را در آن نقاط خواهد داشت. در فصل اول کلیات پروژه ارائه شده است. فصل دوم به ارزیابی عملکرد حلقه های کنترلی اختصاص یافته است در این فصل ابتدا مشکلات حلقه ها مطرح شده و سپس معیارهای ارزیابی عملکرد حلقه ها مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم حلقه های واحد نمونه در محیط HYSYS شبیه سازی شده و سپس با استفاده از واسط بین نرم افزار HYSYS و MATLAB حلقه های واحد نمونه صنعتی در شرایط مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرند. فصل چهارم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات اختصاص یافته است.

فصل اول: کلیات

1-1- هدف

این پروژه سعی نموده است جهت آماده سازی نرم افزاری جامع که ارزیابی و مونیتورینگ عملکرد حلقه های کنترلی را انجام دهد مقدمات زیر را فراهم آورد:

1- مطالعه و جمع آوری روش های تشخیص حلقه های معیوب و مشکل دار

2- مطالعه و بررسی روش های آشکارسازی ریشه مشکلات به وجود آمده در حلقه ها

3- شبیه سازی ارزیابی عملکرد حلقه های کنترلی بر روی واحد نمونه صنعتی

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید.

پایان نامه طراحی کنترل کننده پیش بین برای سیستم های چندمتغیره صنعتی با استفاده از تکنیک های هوشمند تطبیقی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – کنترل

عنوان:

طراحی کنترل کننده پیش بین برای سیستم های چندمتغیره صنعتی با استفاده از تکنیک های هوشمند تطبیقی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این پایان نامه کنترل پیش بین تطبیقی سیستم های چندمتغیره به صورت روی خط با استفاده از تکنیک های شناسائی هوشمند تطبیقی بررسی خواهد شد و نتایج حاصله بر روی مدل عمومی یک برج تقطیر در آرایش دینامیکی LV مورد پیاده سازی و اجرا قرار خواهد گرفت.

برای دستیابی به کنترل مطلوب تطبیقی و برخط سیستم ها استفاده از روش شناسایی مناسب الزامی است. عدم وجود مدل دقیق ریاضی برای فرایندهای صنعتی و وجود ترم های غیرخطی در اکثر سیستم های فیزیکی، فازشناسائی را در پروتکل های کنترلی حائز اهمیت فراوان ساخته است. لذا در این پایان نامه شناسائی فازی سیستمهای غیرخطی چندمتغیره براساس مدل فازی Takagi-sugeno در فاز شناسائی سیستم بررسی شده و به کارگرفته می شود. در این پایان نامه سیستم غیرخطی چندمتغیره ابتدا با استفاده از الگوریتم eTS مدلسازی می شود و سپس تداخل سیستم چندمتغیره حول یک نقطه کاری خاص، براساس روش آرایه بهره نسبی استخراج می گردد. علاوه بر روش آرایه بهره نسبی یک روش جدید آنالیز تداخل با توجه به داده های هردو حالت ماندگار و گذرا معرفی گشته و برای سیستم های گسسته نیز گسترش داده شده است. در این روش که آرایه بهره نرمالیزه شده نسبی نام دارد، از انتگرال خطا به عنوان معیاری که ویژگی های دینامیکی تابع تبدیل را دربر می گیرد، استفاده می کنیم. چرا که ممکن است ورودی پروسه، همه ی بازه های فرکانسی را دربر بگیرد. از این رو ارزیابی از کل دینامیک سیستم نیاز است تا برخی فرکانس های خاص. علاوه براین چون برای دستیابی به خطای حالت ماندگار صفر در پروسه های کنترل بازگشتی یک ترم انتگرالی درتابع تبدیل سیستم گنجانده می شود. لذا این معیاربه خوبی دینامیک خروجی سیستم را پوشش می دهد.

در ادامه چندین روش مختلف دکوپله سازی سیستم های چندمتغیره مورد بررسی قرار گرفته است و یک روش دکوپله سازی مناسب و کاربردی در صنعت معرفی می گردد. این روند برای کاهش تداخل حلقه ها و جفت گیری مناسب ورودی – خروجی برای اعمال فاز کنترل استفاده می گردد.

به دلیل مزایای زیاد کنترل کننده پیش بین نسبت به سایر روش های کنترل کلاسیک و همینطور بدیع بودن اعمال این کنترل کننده بصورت تطبیقی و برخط به همراه این روش شناسایی هوشمند غیرخطی، در صنعت و مخصوصا برای سیستم های چندمتغیره، کنترل پیش بین تطبیقی بصورت برخط در مرحله کنترل استفاده گردیده است.

نهایتا روش ارائه شده برروی مدل عمومی یک برج تقطیردر آرایش دینامیکی LV به کار گرفته شده است.

مقدمه:

برای دستیابی به کنترل مطلوب تطبیقی و برخط سیستم ها استفاده از روش شناسایی مناسب الزامی است. عدم وجود مدل دقیق ریاضی برای فرایندهای صنعتی و وجود ترم های غیرخطی در اکثر سیستم های فیزیکی، فاز شناسائی را در پروتکل های کنترلی حائز اهمیت فراوان ساخته است. لذا در این پایان نامه شناسائی فازی سیستمهای غیرخطی چندمتغیره براساس مدل فازی Takagi-sugeno در فاز شناسائی سیستم بررسی شده و به کارگرفته می شود.

در حالت برخط تمام داده ها را در ابتدای پروسه آموزش در اختیار نداریم، بنابراین آموزش مدل فازی TS باید با اولین نمونه داده شروع شود. در این شرایط ساختار مدل در ابتدا در دست نیست و به صورت تدریجی در خلال پروسه شناسایی تکامل می یابد. آموزش پیوسته و برخط مدل TS، برپایه روش دسته بندی بازگشتی غیر تکرارشونده بنا شده است، که قسمت مقدم را تخمین می زند و الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی پارامترهای زیر مدل های خطی تالی را محاسبه می کند. در این روش، ساختار مدل در ابتدا شناخته شده نیست و در طی پروسه شناسایی تکامل می یابد. (قابل ذکر است که این تکامل بسیار آهسته تر از تکامل پارامترهای مدل صورت می گیرد. در مدل eTS پتانسیل داده جدید برای به هنگام کردن پایگاه قوانین، استفاده می شود. در این الگوریتم داده های پرت هیچگونه شانسی برای اینکه به عنوان مرکز قانون انتخاب شوند، ندارند. دلیل این مسئله روش خاص تعریف مراکز قانون است. این مسئله بسیار مهم است که آموزش بدون هیچ گونه دانش اولیه از سیستم و فقط با استفاده از اولین داده آغازمی شود. این ویژگی جالب توجه کاربرد این شیوه را در بسیاری از سیستم های تطبیقی سودمند می سازد.

به دلیل مزایای زیاد کنترل کننده پیش بین نسبت به سایر روش های کنترل کلاسیک و همینطور بدیع بودن اعمال این کنترل کننده بصورت تطبیقی و برخط به همراه این روش شناسایی هوشمند غیرخطی، در صنعت و مخصوصا برای سیستم های چند متغیره، کنترل پیش بین تطبیقی بصورت برخط در مرحله کنترل استفاده گردیده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

سمینار ارتقای فشرده سازی سیگنال گفتار با استفاده از چندی کننده های برداری عصبی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – الکترونیک

عنوان:

ارتقای فشرده سازی سیگنال گفتار با استفاده از چندی کننده های برداری عصبی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پارامترهای کدکردن براساس پیشبینی خطی یا ضرایب LPC بطور گسترده در فشرده سازی سیگنال گفتار مورد استفاده قرار میگیرد. از سوی دیگر، شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان سیستم هوشمندی هستند که میتوانند در سیستمهای خطی و غیرخطی مانند کدینگ گفتار و تصویر بکار روند. در این تحقیق دو نمونه از شبکه های عصبی مبتنی بر تکنیک چندی سازی برداری به نامهای شبکه کوهنن و ARTMAP معرفی میشوند، که از آنها برای دسته بندی بردارهای حاصل از پردازش سیگنال گفتار ورودی استفاده میشود، در این تکنیک با استفاده از زوجهای خط طیفی (LSP) بعنوان یک پارامتر قابل جایگزینی بجای ضرایب LPC میتوان نرخ بیت را کاهش داد در حالیکه کیفیت گفتار سنتز شده تقریباً حفظ میشود و این بدلیل این است که وقتی از پارامترهای LSP استفاده میشود، فرکانس های فرمنت (Formant) خوبی بدست می آید که مشابه فرکانسهای اصلی سیگنال گفتار میباشد. با این روش، نرخ بیت با توجه به واکدار یا بی واک بودن قاب گفتار مربوطه بین 2 تا 33 درصد کاهش می یابد. همچنین در این تحقیق شبکه های عصبی کوهنن و نظریه تشدید تطبیقی به عنوان دو شبکه عصبی بدون سرپرست و روش چندی سازی بردارهای یادگیری به عنوان یک شبکه عصبی با سرپرست معرفی و نتایج حاصل از هریک با هم مقایسه میشوند. نمونه های صوتی بکار رفته نیز به زبان فارسی میباشند.

مقدمه

اخیراً اکثر تکنیک هایی که برای فشرده سازی سیگنال گفتار بکار میروند، براساس پیش بینی خطی ساختار یافته اند. سیگنال گفتار بعنوان یک ابزار مهم در ارتباطات انسان در فناوری های دیجیتالی مورد توجه خاص قرار گرفته است. نرخ بیت سیگنال گفتار ارسال شده باید کاهش یابد. سیگنال گفتار یک سیگنال پیوسته و غیرخطی بوده که بصورت فیزیکی توسط لوله صوتی انسان تولید و شکل داده میشود، بنابراین ویژگی های سیگنال گفتار به حرکات لوله صوتی در طول زمان و همچنین مشخصات گوینده بستگی دارد. تبدیل پارامترهای LPC به LSP کارایی کدکننده های با نرخ بیت کم را بهبود میبخشد.

پارامترهای LSP فرکانس های فرمنت لوله صوتی را بصورت ریاضی مدلسازی میکنند. ازسوی دیگر شبکه های عصبی به عنوان ابزاری موفق تاکنون در کاربردهای گوناگونی از پردازش گفتار و زبان مورد استفاده قرار گرفته اند. در این راستا کاربردهای بازشناسی خودکار گفتار (ASR)، سنتز گفتار طبیعی و پردازش زبان طبیعی (NLP) به عنوان نمونه هایی که توسط مؤلف برای زبان فارسی تجربه شده اند، قابل ذکر است. برای کدکننده های گفتار نیز شبکه های عصبی در حوزه کاری مورد استفاده قرار گرفته اند: پیش بینی کننده های نورونی برای بهبود کیفیت و کاهش پیچیدگی محاسباتی در کدکننده ها. در این تحقیق یک روش جدید برای کد کردن گفتار با نرخ بیت کم معرفی میشود که از پارامترهای LSP برای استخراج و نگاشت ویژگیهای سیگنال گفتار با استفاده از نوعی شبکه عصبی مصنوعی بنام شبکه خود سازمانده (SOM) استفاده میکند. استفاده از این روش نرخ بیت گفتار بازسازی شده را کاهش می دهد، در حالی که کیفیت سیگنال تفاوت آشکاری با گفتار اصلی ندارد. برای اندازه گیری کیفیت گفتار سنتز شده از معیار میانگین امتیاز آرا داده شده (MOS) استفاده می شود.

فصل اول: کلیات

1-1) هدف

یکی از ابزارهای ارتباطی انسان، گفتار است. سیستمهای ارتباطی نوین و پیشرفته بطور گستردهای براساس پردازش و ارسال گفتار بنا نهاده شده اند. خطوط تلفن دیجیتال، شبکه های اینترنت، ویدیو کنفرانسها و پیام های صوتی تنها تعدادی از کاربردهای روزمره چنین سیستمهایی است. با وجود چنین کاربردهای وسیعی، ناگزیر نیاز به گفتاری باکیفیت بالا در پهنای باند ارسال کمتر وجود دارد. کار اصلی کدکننده های گفتار پیشرفته، رقمی کردن سیگنال گفتار آنالوگ با استفاده از فرآیند نمونه برداری است. بنابراین یک کدکننده برای تولید شکل کدشده از یک سیگنال گفتار، یک دنباله ی عددی را پردازش میکند. گفتار کد شده بسته به کاربردی که دارد، ارسال یا ذخیره میشود. کار هر واکدکننده نیز بازسازی گفتار اصلی از دنباله های کدشده است. کد کردن گفتار یک فشرده سازی همراه با اتلاف است، یعنی مقداری از کیفیت سیگنال گفتار اصلی در طی عملیات فشرده سازی به ازای کاهش حجم اطلاعات و افزایش سرعت ارسال، کاسته میشود. برای بهبود کیفیت گفتار فشرده شده روشهای مختلفی وجود دارد، در این تحقیق، از یک شبکه عصبی با قابلیت خودسازماندهی برای این کار استفاده شده است. از این شبکه عصبی مصنوعی همان گونه که توضیح داده خواهد شد، برای دسته بندی بردارهای حاصل از پردازش گفتار استفاده میشود. دسته بندی بردارهای بدست آمده از پردازش و چندیسازی گفتار باعث کاهش بیت های بکار رفته در گفتار کد شده و در نتیجه فشرده سازی بیشتر آن میشود، در حالی که کیفیت گفتار حاصل بر اساس معیارهای MOS حفظ می شود.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید.

سمینار طراحی و ارائه روشی جدید به منظور بهینه سازی شبکه GSM

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.SC” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق- مخابرات

عنوان:

طراحی و ارائه روشی جدید به منظور بهینه سازی شبکه GSM

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در سال 2003 سیستم سلولی GSM عمومی ترین سیستم در جهان شناخته شده است. تقریبا در هر کشوری یک سیستم سلولی GSM در حال کار بکار گرفته شده است. هدف بهینه سازی، مطمئن ساختن شبکه از عملکردش در کارائی بهینه در محدوده استاندارد کیفیت سرویسی (QOS) که برای آن شبکه تعریف شده، می باشد. یک شبکه بهینه با اعمال رویه هایی جهت حل مشکلاتی که از طریق آنالیز پارامترهای مونیتور شده توسط بخش مدیریت عملکرد، مشخص شده، بدست می آید.

تصویر کاملی از کیفیت سرویس شبکه (QOS) از شبکه GSM، فقط با ترکیبی از نتایج اندازه گیری که از منابع زیر بدست می آید، امکان پذیر می باشد.

– داده و اطلاعات اندازه گیری میدانی، داده آماری OMC، داده پارامترها و پایگاه داده BSC

اندازه گیری میدانی اولین گام برای ارزیابی کیفیت و راندمان شبکه است که این امر باید بوسیله ابزار اندازه گیری انجام گیرد و با این هدف که اطلاعات اندازه گیری شده بیانگر وضعیت کیفیت شبکه در همان مکان میباشد.

از آنجایی که داده پارامتری و پایگاه داده BSC حجم بالایی دارد و چک کردن پارامتر و پایگاه داده کل شبکه خیلی زمانبر و مشکل می باشد، نرم افزاری به نام BKOPT به عنوان روشی جدید برای آنالیز داده پارامتری و پایگاه داده BSC، طراحی و تدوین شده است، که دارای مشخصات زیر می باشد.

– نرم افزار قادر است مقادیر پارامترهای سه سیستم مختلف نوکیا، اریکسون و زیمنس را از پایگاه داده BCS استخراج کند.

– نرم افزار قادر است بین بانک اطلاعاتی طرح و پایگاه داده اجرا شده درسیستم، مقایسه و آنالیز نماید و اختلافات پارامترهای اصلی طرح و اجرا را آشکار سازد.

– نرم افزار قادر است آنالیز همسایگی انجام دهد و کلیه مشکلات پارامتر اصلی همسایگی و نوع تعریف همسایگی را آشکار سازد.

– نرم افزار قادر است آنالیز لیست های فرکانسی Active & Idle را برای همسایگی انجام دهد و مشکلات فرکانسی مربوط به لیست های فوق را آشکار سازد.

– نرم افزار قادر است آنالیز هم فرکانسی را برای سلول هایی که همسایه تعریف شده اند، انجام دهد و لیست COBCCH ها را آشکار سازد.

در نتیجه با اعمال راهکارهایی که از سوی نرم افزار BKOPT مطرح می شود و الگوریتم های بهینه سازی، شاخص های شبکه و کیفیت شبکه بهبود قابل توجه ای می یابد. این نرم افزار قابلیت توسعه برای سیستم های مختلف را دارد و می توان مقادیر بهینه پارامترها را به عنوان ورودی به صورت فایل EXCEL به نرم افزار اعمال نمود. و در بخش استخراج و آنالیز پارامترها، مغایرتهای اجرا با مقادیر بهینه، استخراج گردد و هچنین در بخش دیگر توسعه در فاز پیشرفته طراحی نرم افزار BKOPT، می توان KPI هر سایت را به عنوا نورودی به نرم افزار مذکور داد و با توجه به مغایرت های پارامتری و KPI مشکل را شناسایی و روش رفع آن را اعلام نماید.

مقدمه:

امروزه اهمیت و پیشرفت روز افزون سیستم های مخابراتی بر کسی پوشیده نیست. میتوان گفت که در حال حاضر کمتر فردی وجود دارد که به نوعی با یکی از سیستم های مخابراتی سر و کار نداشته باشد. فراگیرترین تکنولوژی مخابرات در این روزها تکنولوژی موبایل میباشد. اولین شبکه موبایل با مدولاسیون آنالوگ در سال 1980 شروع بکار کرد و مشکلات زیادی اعم از کمبود ظرفیت، پوشش نامناسب، نداشتن امنیت، قابلیت اطمینان پایین و غیره داشت. انجمن CEPT اروپا، در سال 1987 به معرفی یک سیستم استاندارد به نام GSM نمود تا مشکلات قبلی حل شود. سیستم استاندارد GSM در حال حاضر در بیش از 200 کشور جهان به کار گرفته شده است و برای اینکه از تمام ظرفیت و ویژگی های برجسته آن به بهترین نحو استفاده شود، باید از سیستم بهینه آن استفاده شود. یکی از مزایای اصلی سیستم GSM، استاندارد بودن این سیستم است. یکی از ویژگی های مهم سیستم GSM، ترکیب FDMA و TDMA به وسیله مدولاسیون خاصی به نام GMSK می باشد.

هر شبکه سیاری که از این سیستم استفاده میکند در اجرا و پیاده سازی و استفاده از قابلیت های آن مشکلاتی دارد که در عمل تمام کارایی این سیستم نمایان نمیشود. برای این منظور با توجه به بررسی تئوری و عملی که بر روی شبکه GSM ایران انجام شد، نرم افزاری به نام BKOPT با این هدف طراحی شد که بتواند مشکلات پارامتری و مغایرت های طرح و اجرا را استخراج کند. و به عنوان راه حلی جدید می توانیم الگوریتمی که در این پایان نامه ارائه شده است و با استفاده از نرم افزار BKOPT می توانیم بسیاری از مشکلات پارامتری و پایگاه داده ای را خیلی سریع حل نمود و نتیجه آن بهبود عملکرد و کیفیت شبکه می باشد که نمونه ای از آنها در فصل نتایج آورده شده است.

این پایان نامه در 9 فصل تنظیم شده است که توضیحات کلی در مورد فصول در ذیل آمده است.

در فصل اول، با عنوان ساختار شبکه GSM و معرفی اجزاء آن و بحث انتشار امواج، اجزاء شبکه سلولی GSM (MSC,BSC,BTS,MS,HLR,VLR و غیره و وظایف آنها و انواع انتشار و پلاریزاسیون های عمودی و افقی و مدل انتشار هاتا و آکومارا در سیستم سلولی تشریح شده اند.

در فصل دوم، با عنوان تعریف کلی بهینه سازی و الگوریتم فرآیند بهینه سازی، به این مطلب که هدف از بهینه سازی در شبکه GSM چیست و بهترین روش و الگوریتم برای بهینه کردن شبکه چیست؟ پرداخته شده است.

در فصل سوم، پارامترهای GSM در مد Idle و مد Dedicated که یکی از مباحث اصلی بهینه سازی است، معرفی و بررسی شده اند.

در فصل چهارم، ویژگی های GSM و کاربردهای آن در بهینه سازی تشریح شده اند که با بکارگیری این ویژگی ها می توان از منابع موجود شبکه، حداکثر استفاده را کرد و شبکه را برای توسعه آماده نمود.

در فصل پنجم، با عنوان مدیریت عملکرد شبکه و شاخص های شبکه به تعریف و ارائه فرمول شاخص ها (KPI) که بیانگر عملکرد و کیفیت شبکه فیدبکی برای امر بهینه سازی می باشند می پردازد.

در فصل ششم به مشخصات شبکه، مشکلات شبکه معرفی شده و روش رفع مشکلات بیان شده اند.

در فصل هفتم، به الگوریتم بهینه سازی و راه حلی برای بهینه کردن شاخص ها می پردازیم.

در فصل هشتم، به تشریح نرم افزاری که جهت آنالیز Dump File های BSC طراحی و تدوین شده است، پرداخته ایم. این نرم افزار با استفاده از برنامه نویسی Visual Basic .NET نوشته شده است و مشکلاتی در اجرا دارد که می توان با بکارگیری Application های دیگر Visual Basic .NET زمان اجرا را سریع تر نمود و جهت کاربردهای دیگر این برنامه را توسعه داد.

در فصل نهم، نتایج بکارگیری الگوریتم بهینه سازی و نرم افزار طراحی شده ارائه شده است و ما میتوانیم نتایج بکارگیری راه حل ها را بصورت گرافیگی در جهت بهبود کیفیت و شاخص های شبکه مشاهده کنیم.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید.

پایان نامه به کارگیری ساختار آمیختار عصبی – آماری برای به هنجارسازی اطلاعات فرمنت ها در بازشناسی گفتار

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

الکترونیک – مهندسی برق

عنوان:

به کارگیری ساختار آمیختار عصبی – آماری برای به هنجارسازی اطلاعات فرمنت ها در بازشناسی گفتار

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

علیرغم تاثیر مثبت حالت گفتار در انتقال مفهوم درست جمله به شنونده، این تغییر به سبب تحول بنیادینی که در پارامترهای گفتار ایجاد می نماید، موجب افت شدید نرخ بازشناسی گفتار با مدل های عادی می گردد. به منظور رشد نرخ بازشناسی گفتار فارسی با حالت، از چند سال گذشته تحقیقاتی آغاز شده و در نخستین گام با افزودن فرمنت های اول تا سوم – یا شیب آنها – به انتهای بردار ویژگی نرخ بازشناسی گفتار کمی بهبود یافته است.

در این گزارش ابتدا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، فرمنت های گفتار با حالت را به فرمنت گفتار عادی به هنجار نموده و با اضافه نمودن فرمنت به هنجار شده به انتهای بردار ویژگی، رشد نرخ بازشناسی مشاهده شده است. در ادامه با استفاده از نسبت فرمنت های گفتار با حالت به گفتار عادی در تکنیک های پیچش فرکانسی و به هنجارسازی طول لوله صوتی – به هنجارسازی گوینده – به صورت مستقیم، بلوک های سیستم بازشناسی گفتار را تغییر داده و با استخراج ضرایب جدید کپسترال، درصد جملات صحیح شناخته شده افزایش یافته است.

مقدمه

بازشناسی خودکار گفتار (ASR) به فرایندی گفته می شود که گفتار انسان را به متن یا فرمان معادل تبدیل می کند. این مسئله رایانه ها یا ماشین ها را قادر می سازد تا گفتار انسان را بشنوند و در مقابل آن واکنش مناسب نشان دهند، مسئله ای که منجر به برقراری ارتباط سریع و آسان با ماشین های اطراف شده و انسان را از دکمه ها و کلیدها برای برقراری ارتباط بی نیاز می سازد.

در حقیقت بازشناسی گفتار تبدیل یک سیگنال صوتی به رشته ای از لغات می باشد. این کار فرآیندی بسیار پیچیده است که علت آن پیچیدگی اندام های تولید کننده و تشخیص دهنده گفتار در انسان و ناشناخته بودن نحوه عملکرد آنهاست. مسائل مختلفی مانند تفاوت صدای کاربران مختلف، نوع بیان کلمات، نویزها و شرایط محیطی، تعداد کلمات مورد نظر و معنی و مفهوم گفتار، پیچیدگی سیستم های تشخیص گفتار را تعیین می کنند.

از میان رویکردهای مختلفی که برای بازشناسی گفتار وجود دارد، رویکرد مبتنی بر بازشناسی الگو موفق ترین آنهاست و تقریبا تمامی سیستم های موفق امروزی براساس آن عمل می کنند. در این رویکرد، گفتار به کمک تعدادی واحد آوایی (مانند کلمه، هجا، سه واجی یا واج) مدل می شود و در بازشناسی نیز از تشخیص این واحدها و کنار هم قرار دادن آنها، متن متناسب با گفتار تشخیص داده می شود. سیستم های بازشناسی گفتار با این رویکرد دارای دو فاز آموزش و آزمون می باشند که در فاز آموزش الگوهای مربوط به هر کلاس که همان واحدهای آوایی هستند، با استفاده از روش هایی مدلسازی می شوند. مقایسه گفتار ورودی با الگوهای آموزش داده شده جهت تشخیص واحدهای آوایی موجود در گفتار ورودی، در فاز آزمون انجام می گردد. در فاز آموزش معمولا دو نوع مدل آوایی و زبانی آماده می شود که در فاز آزمون از آنها استفاده شود. استخراج مدل های آوایی از روی دادگان گفتاری با استفاده از روش های مختلفی امکانپذیر است که از مهمترین آنها می توان روش های مدل پیچش زمانی پویا یا DTW (که در گوشی های تلفن همراه برای شماره گیری صوتی با بیان نام فرد به کار می رود)، شبکه عصبی مصنوعی و مدل مخفی مارکوف (HMM) را نام برد. از میان این روش ها، مدل مخفی مارکوف به نسبت سایرین موفق تر عمل کرده و عمده سیستم های کاربردی امروزی از آن استفاده می نمایند.

یکی از ویژگی های مهم گفتار، حالت گفتار فرد می باشد. به عبارت دیگر انتقال حالت درونی فرد به شنونده در مکالمات اهمیت بسزایی دارد زیرا اگر حالت بیان یک جمله تغییر کند، آن عبارت می تواند مفهوم متفاوت و یا حتی متناقض پیدا کند. اعمال حالت و یا تاکید به گفتار موجب تغییرات اساسی در پارامترهای استخراج شده از گفتار گردیده و بازشناسی گفتار با حالت را با چالشی بزرگ مواجه نموده و نرخ بازشناسی را کاهش می دهد.

برخلاف زبان انگلیسی که سابقه کار در زمینه بازشناسی گفتار برای آن به حدود پنج دهه پیش برمی گردد، کارهای انجام شده در این زمینه برای زبان فارسی قدمتی به اندازه کمتر از دو دهه دارد. شروع فعالیت های تحقیقاتی در زمینه بازشناسی گفتار روی زبان فارسی در داخل کشور به اوایل دهه 70 شمسی برمی گردد که عمده کارهای انجام شده نیز به صورت تحقیقات دانشگاهی پراکنده بوده است. با تاسیس “پژوهشکده پردازش هوشمند علائم” در اواسط سال 1371 و شکل گیری پردازش گفتار به همراه گروهی جهت تهیه دادگان صوتی، جهشی نسبتا جدی به سوی داشتن چنین تکنولوژی برای زبان فارسی صورت گرفت. تهیه دادگان های گفتاری مختلف از جمله فارس دات (FarsDat) برای محیط عادی در سال 1375 و برای گفتار تلفنی (TFarsDat) در سال 1378 از کارهای اساسی این پژوهشکده در این زمینه بوده است.

از چند سال قبل تحقیقات مستقلی در خصوص بازشناسی گفتار فارسی با حالت در دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران جنوب آغاز شده و با آماده سازی دیتابیس اختصاصی از گویندگان متفاوت، گام های مهمی در این تکنیک نوظهور برداشته شده است. در این گزارش کوشش گردیده تا با استفاده از نتایج تجربیات و پروژه های پیشین و افزودن ویژگی های جدید به سیستم بازشناسی، نرخ بازشناسی این نوع از گفتار بهبود یابد.

هدف ما در این پروژه توسعه سیستم های آمیختار برای به هنجارسازی فرمنت ها در بازشناسی گفتار با حالت می باشد. در طراحی بخش شبکه عصبی از شبکه MLP برای نگاشت فرمنت های مختلف استفاده کرده و با مقایسه عملکرد، بهترین روش انتخاب شده است. برای آموزش و آزمون نیز از دادگان تهیه شده در دانشکده تحصیلات تکمیلی واحد تهرا نجنوب که مبتنی بر جملات فارس دات می باشد، استفاده گردیده است.

ساختار این گزارش به صورت خلاصه به این شرح می باشد: در فصل اول به پیشینه این تحقیق اشاره گذرایی خواهد گردید. در فصل دوم شرح مختصری درباره انواع فایل هایی که در این تحقیق استفاده خواهیم کرد، ارائه می دهیم. در فصل سوم به نحوه هنجارسازی فرمنت ها و استفاده از نتیجه به دست آمده در سیستم بازشناسی گفتار مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل چهارم با استفاده از نتایج فصل سوم، روش های مختلف پیچش فرکانسی بررسی شده و ضرایب کپسترال جدید باز تولید خواهد گردید. در فصل پنجم نیز در مورد روش های ذکر شده نتیجه گیری صورت گرفته است. در فصل ششم، متن کامل کدهای نوشته شده برای این تحقیق ضمیمه گردیده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

سمینار مسیریابی بسته ها در شبکه های کامپیوتری به کمک شبکه عصبی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – الکترونیک

عنوان:

مسیریابی بسته ها در شبکه های کامپیوتری به کمک شبکه عصبی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تاکنون کاربردهای فراوانی برای شبکه های عصبی مصنوعی ارائه شده است. شبکه های عصبی مصنوعی، اطلاعات را به روشی مشابه با کاری که مغز انسان انجام میدهد، پردازش میکنند. آنها از تعداد زیادی از عناصر پردازشی که فوق العاده بهم پیوسته اند، تشکیل شده اند که این عناصر به صورت موازی باهم برای حل یک مسئله مشخص کار می کنند. امتیاز شبکه عصبی این است که خودش کشف میکند که چگونه مسئله را حل کند.

نتایج مثبتی که استفاده از شبکه های عصبی در حل مسائل بهینه سازی در پی داشته است، راه را برای استفاده از آنها در مسیریابی شبکه های کامپیوتری گشوده است. این امر در شبکه های متداول با استفاده از شبکه ی هاپفیلد و در شبکه های بسته شناختی با استفاده از شبکه عصبی رندم صورت می گیرد. علاوه بر بکارگیری مستقیم شبک ههای عصبی بعنوان الگوریتم مسیریاب، شبکه های عصبی همچنین بصورت غیر مستقیم به الگوریتم های مسیریابی کمک میکنند. آنها با تحلیل و پیش بینی شرایط شبکه، ورودی الگوریتم مسیریابی، که می تواند هرکدام از الگوریتم های مسیریابی متداول باشد، را فراهم می کند. در این سمینار، هر دو کاربرد شبکه های عصبی در امر مسیریابی بررسی و نتایج استفاده از آن و نیز پارامترهای
موثر در عملکرد و بازدهی انها مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه

شبکه های عصبی نسبت به کامپیوترهای معمولی مسیر متفاوتی را برای حل مسئله طی میکنند. کامپیوترهای معمولی یک مسیر الگوریتمی را استفاده میکنند به این معنی که کامپیوتر یک مجموعه از دستورالعمل ها را به قصد حل مسئله پی میگیرد. بدون شناساندن قدم های مخصوصی که نیاز به طی کردن آنها دارد، کامپیوتر قادر به حل مسئله نیست. شبکه های عصبی اطلاعات را به روشی مشابه با کاری که مغز انسان انجام میدهد، پردازش میکنند. آنها از تعداد زیادی از سلول عصبی که فوق العاده بهم پیوسته اند تشکیل شده اند که این عناصر به صورت موازی باهم برای حل یک مسئله مشخص کار می کنند. شبکه های عصبی با مثال کار می کنند. مثال ها می بایست با دقت انتخاب شوند در غیر این صورت زمان سودمند، تلف میشود و یا حتی بدتر از این، شبکه ممکن است نادرست کار کند.

شبکه های عصبی و کامپیوترهای معمولی با هم در حال رقابت نیستند، بلکه کامل کننده یکدیگرند. وظایفی وجود دارد که بیشتر مناسب روش های الگوریتمی هستند، نظیر عملیات محاسباتی و وظایفی نیز وجود دارد که بیشتر مناسب شبکه های عصبی هستند. حتی فراتر از این، مسائلی وجود دارد که نیازمند به سیستمی است که از ترکیب هر دو روش بدست می آید، به این قصد که بیشترین کارایی بدست آید.

با گسترش شبکه ها، پژوهش ها بر روی روش های مسیریابی سریع، مطمئن و ساده که کمترین بار سیگنالینگی را به شبکه تحمیل کنند، شدت گرفته است. شبکه های عصبی با قابلیت هایی که دارند، توجه بسیاری از پژوهشگران در این عرصه را به خود جلب نموده است. نتیجه این تحقیقات، ارائه روش هایی است که در آنها شبکه عصبی یا بعنوان موتور اصلی در الگوریتم مسیریابی، تصمی مگیرنده است و یا بعنوان ابزار کمکی اطلاعات لازم را برای الگوریتم اصلی فراهم می کند.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید.

پایان نامه امنیت در شبکه های نسل آینده (IPsec)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – مخابرات

عنوان:

امنیت در شبکه های نسل آینده (IPsec)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

همانطور که تعداد کاربران به شدت در حال افزایش می باشد و راه های استفاده از اینترنت هم متفاوت و گوناگون خواهد شد، بحث امنیت خیلی مهمتر از آنچه که قبلا بوده است، خواهد شد. اینترنت با مجموعه پروتکل اصلی خود در ابتدا برای ارتباطات نظامی طراحی شد ولی امروزه راه های مختلف استفاده از اینترنت نامحدود می باشد. اخیرا، پدیده تجارت الکترونیکی رشد کرده است، تعداد شرکت های ارائه دهنده سرویس های تجاری و خرید online از طریق وب سایت های آنها هر روزه افزایش می یابد و بانکداری  online هرچه بیشتر در بین مردم معمولی در حال رواج می باشد.

با این نوع از فعالیت ها، نیاز به امنیت افزایش می یابد. برای استفاده از سرویس online تجاری به طریقی آسان، شما باید کاملا مطمئن باشید که هیچ کس نمی تواند نقل و انتقالات شما را ببیند، نمی تواند رمز عبور و شماره کارت اعتباری شما را بردارد تا از آن سوء استفاده نماید، در عین حال که نمی خواهید مجبور باشد رمز عبورها و PIN-code های زیادی را به خاطر بسپارید.

در این سمینار ساختار و عملکرد IPsec بیان خواهد شد و راه هایی که استفاده از IPsec منجر به افزایش امنیت شبکه می شود.

مقدمه:

از آنجا که بهره گیری از شبکه های عظیم اطلاع رسانی و بانک های وسیع اطلاعاتی یک ضرورت در عصر حاضر می باشد، امنیت شبکه و تبادل اطلاعات امری مهم می باشد. با پیشرفت روزافزون شبکه های اطلاعاتی بحث امنیت و حفاظت از آنها نیز برجسته تر می گردد. برای امنیت شبکه های نسل آینده راه حلی به نام IPsec معرفی شده است که یک پروتکل در لایه شبکه است تا خدمات امنیتی رمزنگاری را تأمین کند. خدماتی که به صورت منعطفی به پشتیبانی ترکیبی از تأیید هویت، جامعیت، کنترل دسترسی و محرمانگی می پردازد که در این سمینار آن را به تفصیل بیان می کنیم.

در فصل اول به بیان کلیاتی درباره مدل مرجع OSI و لایه های آن می پردازیم، سپس در فصل دوم توضیح می دهیم که IPsec در کدام لایه انجام می شود. در فصل سوم IPsec به طور کامل شرح داده شده و فصل چهارم مبحث مدیریت و مبادله کلید را بیان می کند. فصل پنجم مبادله کننده کلید اینترنت را توضیح می دهد و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادها را در فصل ششم خواهیم داشت.

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه:

همانطور که تعداد کاربران به شدت در حال افزایش می باشد و راه های استفاده از اینترنت هم متفاوت و گوناگون خواهد شد، بحث امنیت خیلی مهمتر از آنچه که قبلا بوده است، خواهد شد. اینترنت با مجموعه پروتکل اصلی خود یعنی TCP/IP در ابتدا برای ارتباطات نظامی طراحی شد ولی امروزه راه های مختلف استفاده از اینترنت نامحدود می باشد. اخیرا، پدیده تجارت الکترونیکی رشد کرده است، تعداد شرکت های ارائه دهنده سرویس های تجاری و خرید online از طریق وب سایت های آنها هر روزه افزایش می یابد و بانکداری online هرچه بیشتر در بین مردم معمولی در حال رواج می باشد.

با این نوع از فعالیت ها، نیاز به امنیت افزایش می یابد. برای استفاده از سرویس online تجاری به طریقی آسان، شما باید کاملا مطمئن باشید که هیچ کس نمی تواند نقل و انتقالات شما را ببیند، نمی تواند رمز عبور و شماره کارت اعتباری شما را برداری تا از آن سوء استفاده نماید، در عین حال که نمی خواهید مجبور باشد رمز عبورها و PIN-code های زیادی را به خاطر بسپارید.

در این مقاله ساختار و عملکرد IPsec بیان خواهد شد و راه هایی که استفاده از IPsec منجر به افزایش امنیت شبکه می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه شبیه سازی و ارزیابی عملکرد سامانه های MC-CDMA در ارتباطات MIMO

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – مخابرات

عنوان:

شبیه سازی و ارزیابی عملکرد سامانه های MC-CDMA در ارتباطات MIMO

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تلفیق سامانه های چند ورودی – چند خروجی و دستیابی چند گانه با تقسیم کد چند حاملی تحت عنوان MIMO MC-CDMA گزینه ای جدی جهت بکارگیری در سامانه های مخابرات بی سیم نسل چهارم محسوب می شود. با توسعه مدل یکپارچه ای از سیگنال که در سامانه های MIMO MC-CDMA چند نرخی بکار میرود، یک طرح آشکارسازی چندکاربره فضا – فرکانسی جدید در پیوند بالارو (فراسو) سامانه مذکور مطالعه می شود. بویژه گیرنده فضا – فرکانسی چند آنتنه ای که بر مبنای حداقل خطای میانگین مربع عمل کرده ودارای ابزار حذف دو رگه (متوالی / موازی) تداخل است (MIMO SF-MMSE/HIC) ساخته و پرداخته می شود که ترکیب کننده SF-MMSE را نیز به عنوان محصول جانبی به دست می دهد. پردازش سیگنال در این آشکار ساز جدید به طور توامان در دو حوزه فضا و فرکانس انجام می شود که حذف تداخل ناشی از کاربران همزمان را به دست می دهد. با استفاده از تخمین زیرفضا، پیاده سازی شبه کور کانال هایی که پژمردگی آهسته دارند معرفی می شود. همچنین اثر میانگذاری زیرحامل در سامانه MIMO VSF MC-CDMA مطالعه می گردد. بر اساس تابع مشخصه یک بردار تصادفی با متغیرهای گوسی مختلط، روشی جهت تحلیل عملکرد احتمال خطای بیت ارائه می شود. نتایج نشان می دهد که در سامانه ای با بار کامل کاربر، گیرنده MIMO SF-MMSE/HIC عملکردی مشابه حالت تک کاربره نشان داده و طرح های MIMO MC-CDMA چند کدی و VSF به عملکرد شبیه هم می رسند. همچنین در نتیجه استفاده از چیدمان آنتنی 2*2 با کدگذاری الموتی، بهره عملکرد قابل توجهی نسبت به چیدمان 2*1 به دست می آید.

مقدمه

دستیبابی چندگانه با تقسیم کد چند حاملی (MC – CDMA) که ترکیبی کارآمد از چند تافتی با تقسیم فرکانس متعامد (OFDM) و CDMA بوده و سمبل های داده را در حوزه فرکانس کسترده می سازد به نرخ بالای داده و قدرت پوشش بالا در مقابل خطا دست می یابد. این روش مزیت های تحسین آمیز دیگری مانند استخراج چندگانگی شبه بهینه از چند مسیرگی، اجتناب از تداخل میان سمبلی (ISI)، بهره برداری کارا از پهنای باند و انعطاف در تولید نرخ داده های گوناگون نیز به همراه دارد. از طرف دیگر استفاده از تکنیک MIMO، امکان دستیابی به گذردهی بالا و پیاده سازی چند تافتی فضایی یا همان مقاوم سازی پیوند مخابراتی را با استفاده از کدگذارهای فضا – فرکانس، فضا – زمان یا فضا – زمان – فرکانس فراهم می سازد. بنابراین می توان پیش بینی کرد که ترکیب این دو تکنیک تحت قالب سامانه های CDMA – MIMO MC یکی از اصلی ترین گزینه های مورد نظر در مخابرات بی سیم باند گسترده نسل چهارم محسوب شود.

همان گونه که از سیمای چند وجهی سامانه MIMO MC – CDMA مشاهده می شود، قابلیت های ذاتی آن پرشمار بوده و از نحوه کدگذاری در فضا، زمان و فرکانس تا تخصیص انواع کدهای گسترده ساز و تولید نرخ داده های متفاوت را در بر می گیرد. در عین حال به سبب تنوع پراکندگی داده ها در بستر سمبلهای زمانی متوالی، فرکانس زیر حاملهای مجاور، آنتن هایی با همبستگی مکانی و زمانی، مسیرهای مختلف متغیر با زمان ناشی از کاربر سیار و کاربران متعدد یک سامانه مخابراتی، نقاط ضعف بالقوه ای نیز ازدل پیچیدگی های سامانه MIMO MC – CDMA پدیدار می شود که شامل تداخل ناشی از سایر کاربران، سایر زیر حاملها و حتی سایر آنتها، انحراف فرکانس حامل (CFO) و نسبت بالای اوج به متوسط توان (PAPR) است. بنابراین صورت بندی اهم فرصتها و تهدیدهای پیش رو در این سامانه و تحلیل و ارزیابی آنها تحت شرایط و پارامترهای مختلف، مباحثی هستند که خط سیر این پایان نامه را تشکیل داده اند.

تاریخچه مختصری از سامانه OFDM به همراه معرفی نسبی مزایا و معایب آن، معرفی CDMA و مقایسه آن با سایر سامانه های دستیابی چند گانه و همچنین توضیحات مقدماتی در باب ظرفیت سامانه MIMO، یعنی هر سه مولفه سامانه اصلی در فصل اول تحت پوشش مناسب قرار گرفته است.

ساختار سامانه MC – CDMA در ابعاد گوناگون و عملکرد آن در شرایط مختلف موضوع فصل بعدی است. در بخش اول آن ، ساختمان فرستنده ها و گیرنده های MC – CDMA و MC – DS – CDMA و MT – CDMA مورد بحث قرار می گیرد. سپس در بخش دوم کدهای گسرده ساز در دو قالب کدهای شبه نویز و کدهای متعامد معرفی می شود و بخش سوم عملکرد سامانه های MC – CDMA را در محیطهای همزمان مورد بررسی قرار می دهد.

تحلیل جنبه های مختلف سامانه MIMO MC – CDMA در فصل سوم انجام می شود. نخست، کدگذاری فضا – فرکانس لایه دار و طراحی گیرنده بر مبنای این کدگذاری انجام می شود. اثرات عدم توازن پارامترها و بویژه PAPR موضوع بخش دوم فصل سوم را به خود اختصاص می دهد و در انتها، عملکرد و ظرفیت سامانه STBC MC – CDMA غیر همزمان با وجود انحراف فرکانس حامل، پایان بخش این فصل می باشد.

فصل چهارم در بردارنده موضوع اصلی پایان نامه میباشد که شبیه سازی نیز بر مبنای آن انجام شده است. علاقه به خدمات بی سیم با نرخ داده بالا مانند داده، تصویر و ویدیو بدان معناست که سامانه های مخابراتی سیار نسل بعد بایستی به نحوی کارآمد از عهده ترافیکی نامتجانس برآیند. برای رسیدن به سامانه ای که خدمات انواع مختلف ترافیک را به صورتی کارا به انجام برساند توسعه سامانه ای که به صورتی یکنواخت و هموار با چندین نرخ داده کار می کند ضروری است. تاکنون طرحهای چند نرخه مختلفی مانند طرحهای جایگذاری شده طیفی و جایگذاری نشده طیفی در سامانه های MC – CDMA مورد کاوش قرار گرفته اند. همچنین طرحهای ML و آشکارسازی خطی بکار برده شده اند اما چنانکه پیش از این دانسته می شد، ML پیچیدگی محاسباتی قابل ملاحظه ای دارد که کاربردش را محدود می کند. گیرنده های خطی نیز جهت تضعیف و کاهش تداخل دستیابی چند گانه (MAI) در سامانه ای با بار زیاد کاربر چندان نیرومند نمی باشند. بنابراین تمرکز هدف در این پایان نامه به تحلیل گیرنده های کارا برای سامانه های MIMO MC – CDMA چند نرخی معطوف می باشد.

همانند سامانه های CDMA دنباله مستقیم، چندین راهبرد چند تافتی جهت طراحی یک سامانه چند حاملی چند کاربره چند نرخه وجود دارد. سر راست ترین راه، اختصاص چند کانال مخابراتی به صورت موازی به کاربرانی با نرخ بالاتر یا به بیان دیگر چند دنباله گسترده ساز به این کاربران می باشد (MC – CDMA چند کدی). گزینه دیگر استفاده از تکنیک ضریب گسترنده متغیر (VSF) میباشد که در آن به تمامی کاربران پهنای باند مشترک و تعداد زیر حامل مشابهی تخصیص یافته اما بهره پردازش کاربران نرخ بالا کوچکتر از کاربران نرخ پایین بوده و لذا نسبت به کاربران نرخ بالا توان ارسال سمبلهای کمتری را در یک سمبل OFDM دارند.

با توجه به محدودیت آشکار ساز ML، انواع مختلفی از آشکار سازهای خطی MMSE تحقیق شده اند. همچنین گیرنده های دارای حذف تداخل متوالی (SIC) یا موازی (PIC) نیز تاکنون مطالعه شده اند. علاوه بر ساختارهای مذکور، تکنیک های آشکارسازی غیر بهینه ولی دقیق دیگری نیز وجود دارد که پیچیده تر می باشند. مثلاً الگوریتم فینک – پست (کد گشایی کروی) برای کدهای مشبک در کاناهای پژمردگی ریلی و گوسی توسعه داده شده است. با این حال ضعف اصلی کدگشایی کروی ناپایداری آن در اندازه لیست می باشد. همچنین کاربرد آشکارسازی کروی در منظومه ای با مدولاسیون غیر صحیح چندان سر راست نیست. نیز در این کدگشایی الگوریتم ساده ای برای تشخیص شعاع کره جستجو وجود ندارد چرا که تعداد کاربران فعال، سطح نویز و نقایصی چون خطای تخمین کانال در آن موثر است. بنابراین در فصل چهارم بیشترین سهم به توسعه یک گیرنده SF – MMSE / HIC در پیوند فراسو سامانه MIMO MC – CDMA چند نرخه داده شده است. سهم دیگر متعلق به تحققی جدید از گیرنده SF – MMSE / HIC وفقی شبیه بینا می باشد که دو موضوع کلیدی یعنی تخمین شبه کور کانال MIMO MC – CDMA چند نرخه و فرو نشانی تداخل به صورت وفقی کور را هدف گیری کرده است. چون رویکردهای کور نمی توانند بر ابهام ضریب مختلط کانال فائق آیند سمبلهای راهنما به کار گرفته می شود که این خود به روش شبه کور منجر می شود. برمبنای مدل یکپارچه سامانه که شامل هر دو طرح چند کدی و VSF می شود، تخمین کانال به انجام می رسد. بعلاوه جهت دستیابی به بهره چند گانگی بیشتر، ایجاد مشخصات مختلف در زیر حاملهای متفاوت که حامل سمبل داده یکسانی هستند بوسیله میانگذاری زیر حامل به انجام می رسد.

نتیجه گیری نهایی و جمع بندی تحقیق حاضر به همراه پیشنهادات مرتبط با توسعه ایده ها در زمینه سامانه قدرتمند MIMO MC – CDMA نیز حسن ختام این پایان نامه است که در فصل پنجم تنظیم شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه تشخیص خروج از مرکزیت روتور و استاتور عیب و شکستگی میله های روتور موتور القایی سه فاز با استفاده از تحلیل فوریه سیگنال جریان استاتور

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – قدرت

عنوان:

تشخیص خروج از مرکزیت روتور و استاتور عیب و شکستگی میله های روتور موتور القایی سه فاز با استفاده از تحلیل فوریه سیگنال جریان استاتور

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

موتورهای القایی در صنعت کاربرد زیادی داشته و معمولاً وظیفه مهم و حساسی را در پروسه تولید به عهده دارند، به همین دلیل خروج ناگهانی و بدون برنامه ریزی آنها خسارت های سنگین مالی به همراه خواهد داشت. همچنین تشخیص خطا قبل از اینکه به شدت پیشرفت کند و باعث خروج ناگهانی موتور شود بسیار مهم است. زیرا اولاً اجازه خروج برنامه ریزی شده را می دهد و ثانیا هزینه و زمان تعمیرات را کاهش می دهد. به همین دلیل کارهای زیادی تاکنون در این زمینه انجام شده و روش های مختلفی جهت تشخیص خطاهای این موتورها چه بصورت on-line و چه بصورت off-line ارائه شده است. نشان داده می شود که روش بررسی سیگنال جریان استاتور MCSA یکی از مناسبترین روشهای تشخیص خطاهای متداول روتور و اتصالی سیم پیچ استاتور در موتورهای القایی قفس سنجابی هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ اقتصادی میباشد. از مزیتهای عمده این روش عدم نیاز به حسگر اضافی و امکان تشخیص کلیه خطای داخلی موتور و همچنین خطاهای یاتاقان می باشد. در این پایان نامه به دو خطای مربوط به روتور موتور القایی، خروج از مرکزیت روتور و استاتور و ترک خوردگی میله های روتور پرداخته می شود، سپس موتور را در حالت های سالم و خطادار در نرم افزار MATLAB و با استفاده از روش تابع سیم پیچی شبیه سازی و جریان استاتور را استخراج نموده، آنگاه با آنالیز FFT از سیگنال جریان استاتور به تشخیص عیب پرداخته می شود.

مقدمه

با توجه به اینکه یکی از مهمترین هزینه ها در صنعت هزینه های تعمیر و نگهداری و توقف روند تولید ناشی از خطاها می باشد، بحث تشخیص به موقع خطا به منظور پیشگیری از گسترش آن از اهمیت بالایی در صنعت برخوردار است. بسیاری از محققان و مهندسان در سالهای اخیر توجه خود را به تشخیص خطا و نگهداری پیشگیرانه که هدف آن جلوگیری از خطاهای بزرگ در موتورهاست، معطوف کرده اند. تا کنون روشهای مخرب و غیر مخرب زیادی پیشنهاد شده اند. روشهای غیر مخرب روشهایی هستند که بر پایه اندازه گیریهای ساده و ارزان بنا شده اند و نیازی به تغییر ساختار موتور ندارند.

اخیراً تشخیص خطا در ماشینهای الکتریکی از روشهای متداول قدیمی به سمت روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی می رود. متغیرهای زیادی در ماشین می توانند به عنوان سیگنال تشخیص خطا بکار گرفته شوند. به دلیل ساده بودن نمونه برداری از ولتاژها و جریانهای استاتور و در دسترس بودن حسگرهای لازم برای اندازه گیری،  استفاده از این سیگنالها مناسب به نظر می رسد.

در این پروژه سعی می شود با استفاده از تحلیل سیگنال جریان استاتور برای تشخیص بعضی خطاها در موتور القایی مورد بررسی قرار گیرد. و سپس با انتخاب متد مناسب روشی برای تشخیص خطاهای مهم نظیر خطای ترک خوردگی میله های روتور و خطای عدم هم محوری استاتور و روتور ارائه خواهد شد.

این پایان نامه در نه فصل به شرح زیر تنظیم شده است:

ابتدا در فصل دو به معرفی انواع خطاهای رایج در ماشینهای القایی، علل وقوع و نیز اثرات و پی آمدهای آنها خواهیم پرداخت. در فصل سه ضمن معرفی راهکارهای مختلف بکار رفته برای تشخیص خطا در ماشینهای القایی، مزایا و معایب آنها بررسی می شود. سپس در فصل چهار در مورد روشهای مدلسازی دینامیکی موتور القایی معیوب بحث می شود. در فصل پنج به تعمیم نظریه تابع سیم پیچی در حالت عدم هم محوری روتور و استاتور خواهیم پرداخت. در فصل شش محاسبه اندوکتانسهای موتور القایی سه فاز قفس سنجابی در حالتهای مختلف عدم هم محوری انجام خواهد شد. تحلیل کامپیوتری موتور القایی سه فاز القایی در حالت عدم هم محوری بین روتور و استاتور و تشخیص عیب با استفاده از آنالیز FFT در فصل هفتم ارائه می گردد. در فصل هشتم نیز به تحلیل کامپیوتری موتور القایی سه فاز قفس سنجابی در حالتهای مختلف شکستگی میله های روتور ودر نهایت به تشخیص عیب موتور با استفاده از آنالیز FFT خواهیم پرداخت.

فصل نهم نیز به نتیجه گیری و بیان پیشنهادات اختصاص دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه پایدار سازی ویدئو

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – کنترل

عنوان:

پایدار سازی ویدئو

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این تز ، یک روش جدید در پایدارسازی مقاوم دیجیتالی سکانسهای ویدئو ارائه شد ه است. این روش شامل چهار مرحله اساسی زیر می باشد : 1- تخمین حرکت تصویر 2- تخمین پارامترهای حرکت دوربین 3- فیلترینگ حرکت و جداسازی حرکت های ناخواسته لرزش از حرکت های عمدی دوربین 4- جبران حرکت های ناخواسته در تصویر در قسمت تخمین حرکت از روشی استفاده شد ه است که در آن اولا بردارهای حرکت بدون خطا تخمین زده می شوند و درمقابل خطا کاملا مقاوم می باشند ثانیا در تخمین پارامترهای حرکت دوربین برای کاهش خطای اثر اختلاف عمق در تصویر، بلوک ها از قسمتهای از تصویر انتخاب می شوند که دارایی عمق متوسط و نزدیک به هم را دارند بنابراین میتوان در تخمین پارامترهای حرکت دوربین از یک مدل حرکت بین فریمی دوبعدی ساده شده استفاده نمود. در قسمت فیلترینگ حرکت از یک نوع فیلتر پائین گذری استفاده شده است که در آن شیفت فازی آن صفر می باشد.

با استفاده از این روش در پایدارسازی تصاویر ویدئو در صورتیکه حرکت های دوربین شامل حرکت های انتقالی و چرخشی تواما” با هم باشند و تصاویر شامل اختلاف عمق قابل توجه ای نیز باشد درست عمل کرده و کارائی لازم در حذف لرزشهای تصویر را دارد.

مروری بر مطالب فصلها

در فصل اول اشاره خواهیم داشت بر روشهای کلی پایدارسازی ویدئو و مروری خواهیم نمود بر تاریخچه و روشهای که تا کنون در پایدارسازی ویدئو ارائه شده است، اشکالات و محدویت های هرکدام مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان اصول کلی و مراحل مهم پایدارسازی ویدئو را ارائه خواهیم نمود.

در فصل دوم مدلسازی حرکت فریمی را خواهیم داشت و در آن حرکت دوربین و اثر آن بر روی تصویر را مدل خواهیم کرد و به یک مدل ساده شده دوبعدی خواه یم رسید بطوریکه با استفاده از این مدل قادر خواهیم بود میزان حرکت های دوربین را در جهت های مختلف بر اساس حرکت های پیکسل های متناظر در دو فریم متوالی تصویر را بدست آوریم.

در فصل سوم تخمین حرکت بر اساس روشهای تطبیق بلوکی که شامل روش های جستجوی سریع و جستجوی کامل می باشد ارائه شده است.

در فصل چهارم تخمین حرکت بر اساس روش ساختارهای هرمی نوضیح داده شده است که شامل الگوریتم های تولید ساختار هرمی و پایدارسازی آنها و همجنین الگوریتم ساختار بین هرمی پایدار می باشد.

در فصل پنجم تخمین حرکت بر اساس رو ش تطبیق بلوکی بر روی تصویر صفحه رمزگری شده بیتی اشاره شده است . که در آن در مورد تجزیه یک تصویر سیاه و سفید بصورت صفحه تک بیتی و صفحه رمزگری بیتی توضیحاتی داده می شود.

در فصل ششم به روشهای عددی برای محاسبه پارامترهای حرکت دوربین با استفاده از مدل حرکت بین فریمی اشاره خواهیم نمود.

در فصل هفتم روشهای کاهش و تشخیص خطا در تخمین بردارهای حرکت ارائه شده است و در این فصل به موضوعات مهمی از قبیل دلایل ایجاد خطا و فاکتورهای موثر در کاهش خطا اشاره شده است و همچنین به معیارهای اشاره خواهیم نمود که میتواند در تشخیص خطا استفاده شود.

در فصل هشتم به بحث فیلترینگ حرکت و جداسازی حرکت های ناخواسته از حرکت های عمدی در دوربین اشاره خواهیم نمود و فیلترهای مختلفی را مورد بررسی قرار خواهیم داد و نتایج شبیه سازی های انجام شده بر روی این فیلترها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

در فصل نهم به نتایج مهم این تحقیق اشاره خواهیم نمود و همچنین پیشنهاداتی را ارائه خواهیم کرد که میتواند برای ادامه ی کار مفید واقع شوند.

مقدمه

در پایدارسازی ویدئو هدف حذف لرزشها ی تصاویر ویدئو می باشد و برای انجام آن می بایستی سه مرحله اساسی زیر انجام شود که بترتیب عبارتند از:

1- تخمین پارامترهای حرکت دوربین 2- فیلترینگ حرکت و جداسازی حرکت های ناخواسته لرزش از حرکت های خواسته عمدی 3- جبرانسازی حرکت های تصاویر ویدئو.

مرحله تخمین پارامترهای حرکت دوربین یکی از مراحل مهم پایدارسازی میباشد که لازم است کاملا” بدون خطا انجام شود.

حرکت های دوربین میتواند بر اساس میزان جابجای نقاط متناظر بین دو فریم متوالی با استفاده از یک مدل حرکت بین فریمی تخمین زده شود. برای تعیین پارامترهای حرکت دوربین در هر فریم لازم است چندین نقطه متناطر بین دو فریم پیدا شود. تعداد نقاط متناظر مورد نیاز بستگی به نوع و تعداد مجهولات مدل حرکت بین فریمی دارد که در آن بطور معمول بین 2 تا 3 نقطه متناظر برای حل معادلات آن مورد نیاز می باشد.

با توجه به اینکه پیدا نمودن پیکسل های متناظر بین دو فریم متوالی در عمل غیر ممکن میباشد بنابراین مجبور هستیم از بلوک بجای پیکسل استفاده نمائیم ولی درانتخاب ابعاد بلوک می بایستی شرطی را رعایت نمائیم که در آن ابعاد بلوک مجاز هستند تا اندازه ای بزرگ انتخاب شوند که سرعت و جهت حرکت تمام پیکسل های آن از یک فریم به فریم بعدی کاملا” یکسان باشند بنابراین با برقراری این شرط میتوان حرکت بلوک را همانند حرکت پیکسل مرکز آن دانست.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

درباره من
دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه آرشیو پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی فناوری اطلاعات معدن مواد نساجی هنر هوافضا مقاله isi فناوری اطلاعات علوم ارتباطات معماری و شهرسازی برنامه ریزی شهری مدیریت آموزشی شیمی فیزیک ریاضی زیست شناسی کشاورزی تربیت بدنی بازاریابی گرافیک پژوهش هنر تبدیل انرژی مشاوره ساخت و تولید صنایع غذایی رایگان پروژه تحقیق پژوهش مقاله پلیمر سمینار
Designed By Erfan Powered by Bayan